« Back
« Back
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.GetPropertyValue(IPublishedContent content, String alias)
  at Handicare.Web.Extensions.PublishedContentExtensions.GetBoolValue(IPublishedContent content, String alias, Boolean fallback) in C:\inetpub\Handicare\Handicare Web\Handicare.Web\Extensions\PublishedContentExtensions.cs:line 74
  at ASP._Page_app_plugins_handicare_menu_tree_grid_cshtml.<>c__DisplayClass5.<Content>b__3(TextWriter __razor_helper_writer)
  at System.Web.WebPages.HelperResult.ToString()
  at System.Web.WebPages.HelperResult.ToHtmlString()
  at System.Web.HttpUtility.HtmlEncode(Object value)
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.Write(Object value)
  at ASP._Page_app_plugins_handicare_menu_tree_grid_cshtml.Execute()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute()
HA151203-037_pa.jpg

EvaDrive – en ny, innovativ mobil løfter

EvaDrive – en ny, innovativ mobil løfter som reduserer risikoen for pleiere og eliminerer belastningsskader. EvaDrive er en ny, motorisert løfter som drastisk reduserer den kraften som behøves ved forflytninger og løft av pasienter. Det kreves minimal styrke og innsats for å betjene EvaDrive, og det selv på de trangeste steder. 
Se mer om EvaDrive
Living at home independently

Adkomst for alle

Vi mener at verdig inkludering er viktig, og jobber for at ingen skal holdes utenfor, uansett bygg.

 

 

Se våre produkter som gjør at vi får alle inn og opp, ned og ut.
Yrkesbil

Ombygging av biler

Handicare avdeling Auto tilbyr ombygging av biler til personer med nedsatt funksjonsevne, spesialtilpassede biler til de fleste yrkesgrupper samt utrykningskjøretøy.

Se vårt store utvalg av muligheter
Caregiver_with_Eva3.jpg (1)

Vårt unike konsept for enkle forflytninger

Vår filosofi bygger på å forebygge belastningsskader samtidig som man øker brukerens opplevelse av trygghet og verdighet.

Handicare sine forflytningshjelpemidller

  Handicare - Vi gjør hverdagen enklere!

  Handicare AS er en av Norges største leverandører av tekniske hjelpemidler til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Produktområdet er bredt og vi leverer løsninger for både barn, unge og voksne til bruk hjemme eller på institusjon. Sortimentet baseres på egenproduserte produkter og agenturprodukter fra anerkjente leverandører.

  Om Handicare AS

  Image front page-2

  Biltilpassing

  Hjelpemidler og løsninger til biler for funksjonshemmede.
  Yrkesbil Knapp Forside

  Yrkesbil

  Servicebiler og kundetilpassede kjøretøy for kommuner og næringsliv
  Spesialkjoeretoey Knapp Forside Edited 2

  Spesialkjøretøy

  Ambulanser og kundetilpassede utrykkningskjøretøy
  Utbildning

  Kurs og seminarer

  Handicare tilbyr en rekke ulike kurs og seminarer