Vi kan utrykningskjøretøy. Sammen finner vi den beste og mest funksjonelle løsningen som dekker behovene til politi, brannvesen, helsevesen og ambulansepersonell.

Blålys montert på baksiden av et utrykningskjøretøy
Blålys kan også monteres på baksiden av karosseriet
Blålys montert på taket av et utrykningskjøretøy
Vi monterer blålys for økt synlighet i trafikken

Effektivitet når det haster

Våre kjøretøy bygges eller tilpasses i nært samarbeid med deg for å sikre et godt arbeidsmiljø og hensiktsmessige løsninger for tjenestens ulike behov.

Arbeidslys

Vi bruker varslingsutstyr, ekstralys og arbeidslys med den nyeste teknologien, og alle produkter er godkjent i henhold til gjeldende regler.

Nødnett og blålys

Vi sørger for at du er koblet på nødnettet med montering av samband, har god synlighet i trafikken med blålys og har fleksible innredningssystemer for verktøy og utstyr så du kan holde fokus på den viktige jobben som skal gjøres.

Ambulanse

Brannbil med stige montert bak for tilgang til tak
Vi monterer det utstyret du trenger
Eksempel på funksjonell og ryddig bilinnredning for brannetaten med egne rom til ulikt utstyr
Spesialtilpasset bilinnredning i brannbil

Vi leverer komplette ambulanser, samt kommando-, lege-, paramedic- og førsteinnsatsbiler til prehospitale avdelinger i helsesektoren.

Brannbil

Vi leverer kommando-, røykdykker-, førsteinnsats- og feierbiler til brann- og redningsetatene.

Politi

Vi leverer mange løsninger til politietatene, blant annet patruljebil, hundepatrulje, og kommandobil.

Komplett akuttbil til ambulansetjenesten
Vi leverer komplette utrykningskjøretøy til nødetatene
Ambulanse
Bilde av Jon Ingar i blå skjorte og t-skjorte

Vi kan utrykningskjøretøy

Snakk med en av våre eksperter på utrykningskjøretøy på telefon 69 24 44 00 eller post@handicare.no for en prat om hvordan vi kan løse dine behov.

Ta en prat med oss