« Back
« Back
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.GetPropertyValue(IPublishedContent content, String alias)
  at Handicare.Web.Extensions.PublishedContentExtensions.GetBoolValue(IPublishedContent content, String alias, Boolean fallback) in C:\inetpub\Handicare\Handicare Web\Handicare.Web\Extensions\PublishedContentExtensions.cs:line 74
  at ASP._Page_app_plugins_handicare_menu_tree_grid_cshtml.<>c__DisplayClass5.<Content>b__3(TextWriter __razor_helper_writer)
  at System.Web.WebPages.HelperResult.ToString()
  at System.Web.WebPages.HelperResult.ToHtmlString()
  at System.Web.HttpUtility.HtmlEncode(Object value)
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.Write(Object value)
  at ASP._Page_app_plugins_handicare_menu_tree_grid_cshtml.Execute()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute()

SystemRoMedic™ - Forflytningsbelter til mobilitetsstøtte, for eksempel når du reiser dig opp, ved gåtrening og sittende forflytning

Her finner du Handicare SystemRoMedic™ sine forflytningbelter til mobilitetsstøtte, for eksempel når du står opp fra sittende til stående, eller ved stå-og gåtrening, men også for støtte ved sittende forflytning av brukere mellom to enheter, til eksempel fra seng til rullestol og fra rullestol til toalett. På hver produktside finnes informasjon om vilke forflytningssituasjoner de aktuelle hjelpemidlerne fungerer.

ReTurnBelt 6034

ReTurnBelt

En utmerket tilbehør til ReTurn. For brukere med svake bein som trenger ekstra støtte.

SystemRoMedic™ – NameTag

A textile tag for labeling of lifting slings, belts and other assistive devices.