« Back
« Back
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.GetPropertyValue(IPublishedContent content, String alias)
  at Handicare.Web.Extensions.PublishedContentExtensions.GetBoolValue(IPublishedContent content, String alias, Boolean fallback) in C:\inetpub\Handicare\Handicare Web\Handicare.Web\Extensions\PublishedContentExtensions.cs:line 74
  at ASP._Page_app_plugins_handicare_menu_tree_grid_cshtml.<>c__DisplayClass5.<Content>b__3(TextWriter __razor_helper_writer)
  at System.Web.WebPages.HelperResult.ToString()
  at System.Web.WebPages.HelperResult.ToHtmlString()
  at System.Web.HttpUtility.HtmlEncode(Object value)
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.Write(Object value)
  at ASP._Page_app_plugins_handicare_menu_tree_grid_cshtml.Execute()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute()

SystemRoMedic™ – Manuelle forflytningshjelpemidler

Løsninger for alle forflytningssituasjoner – for aktive eller delvis aktive brukere

Her finner du Handicares SystemRoMedic™ hjelpemidler for manuell overflytning og posisjonering av brukere samt for støtte ved mobilisering, f.eks. ved oppreisning fra sittende til stående eller ved stå- og gåtrening. På hver produktside finnes det informasjon om hvilke forflytningssituasjoner det aktuelle hjelpemiddelet passer for.

Kombinasjoner av hjelpemidler gir individuelt tilpassede løsninger.

De fleste av våre hjelpemidler kan brukes i kombinasjon med ett eller flere andre manuelle hjelpemidler for å skape optimale løsninger for brukere med ulike behov. Mer informasjon og forslag til kombinasjoner finnes i bruksanvisningen, i filmene og i ”Se også”-avsnittet nederst på de respektive produktsidene.