« Back
« Back
« Back

SystemRoMedic™ – Manuelle forflytningshjelpemidler

Løsninger for alle forflytningssituasjoner – for aktive eller delvis aktive brukere

Her finner du Handicares  hjelpemidler for manuell overflytning og posisjonering av brukere samt for støtte ved mobilisering, f.eks. ved oppreisning fra sittende til stående eller ved stå- og gåtrening. På hver produktside finnes det informasjon om hvilke forflytningssituasjoner det aktuelle hjelpemiddelet passer for.

Kombinasjoner av hjelpemidler gir individuelt tilpassede løsninger.

De fleste av våre hjelpemidler kan brukes i kombinasjon med ett eller flere andre manuelle hjelpemidler for å skape optimale løsninger for brukere med ulike behov. Mer informasjon og forslag til kombinasjoner finnes i bruksanvisningen, i filmene og i ”Se også”-avsnittet nederst på de respektive produktsidene.