« Back
« Back
« Back

Mobile løftere

EvaDrive

EvaDrive er en ny, motorisert løfter som drastisk reduserer den kraften som behøves ved forflytninger og løft av pasienter.

MiniLift200 401100334

MiniLift200

MiniLift 200 er en personløfter med ståfunksjon som sammen med egnet seil gir brukeren mulighet til å reise seg opp selv med nedsatt funksjon. Det gjør at overflytning og toalettbesøk lettes for bruker og medhjelper.

MiniLift125 400641434

MiniLift125

MiniLift 125 er en personløfter med ståfunksjon som sammen med egnet seil gir brukeren mulighet til å reise seg opp selv med nedsatt funksjon.

Eva400

Eva 400EE er en mobil personløfter som kan løfte personer både i sittende og liggende stilling, samt brukes til gåtrening. Den er utviklet for å dekke de fleste løftebehov som kan oppstå.

Eva450

Eva 450EE er en mobil personløfter som kan løfte personer både i sittende og liggende stilling, samt brukes til gåtrening. Den er utviklet for å dekke de fleste løftebehov som kan oppstå.

Eva600EE

Eva 600EE er en mobil personløfter som kan løfte personer både i sittende og liggende stilling, samt brukes til gåtrening. Den er utviklet for å dekke de fleste løftebehov som kan oppstå og fungererspesiellt godt til tyngre brukere.

Vega505EE 60600003

Vega505EE

En mobil personløfter som sikrer trygge og enkle løft av brukere som veier opp til 230 kg.

MiniLift160EE 60300012

MiniLift160

En mobil uppresningslyft för bekväm och aktiv uppresning. Finns i fyra varianter, SWL 160 kg.

Carina350EE 60600009

Carina350

En sammenleggbar mobil personløfter som løfter opp til 165 kg.