« Back
« Back
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.GetPropertyValue(IPublishedContent content, String alias)
  at Handicare.Web.Extensions.PublishedContentExtensions.GetBoolValue(IPublishedContent content, String alias, Boolean fallback) in C:\inetpub\Handicare\Handicare Web\Handicare.Web\Extensions\PublishedContentExtensions.cs:line 74
  at ASP._Page_app_plugins_handicare_menu_tree_grid_cshtml.<>c__DisplayClass5.<Content>b__3(TextWriter __razor_helper_writer)
  at System.Web.WebPages.HelperResult.ToString()
  at System.Web.WebPages.HelperResult.ToHtmlString()
  at System.Web.HttpUtility.HtmlEncode(Object value)
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.Write(Object value)
  at ASP._Page_app_plugins_handicare_menu_tree_grid_cshtml.Execute()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute()

Glidematter

EasyGlide 5020

EasyGlide

EasyGlide hjelper til ved forflytninger fra rullestol til seng, toalett, bilsete og mange andre steder hvor det er ønskelig å slå seg ned. Den er spesielt egnet for å utjevne høydeforskjeller eller å bygge bro mellom korte avstander.

Protective cover

De fleste størrelser av Easyglide kan utstyres med beskyttelsestrekk, hvilket gir god hygiene.

Disposable cover

Easyglide kan utstyres med engangstrekk, hvilket gir god hygiene.

WallRack

For enkel oppbevaring av glidematter og trekk

MoveMaster

For sittende forflytning til og fra seng,rullestol, toalett og posisjonering i seng.

EasySlide, 190 x 60

For liggende forflytning til og fra seng, røntgen eller operasjonsbord, dusjvogner og traller. Kan også brukes til posisjonering i seng.

ReadySlide

For liggende forflytning, sittende posisjonering og påføring av løfteseil.

OneWaySlide

For posisjonering i stol eller rullestol

AutoSlide

Gjør det lettere å komme inn og ut av bilen

EasySlide, 100 x 70

For posisjonering av mer aktive brukere

EasySlide, 140 x 90 / 200 x 90

For posisjonering av både aktive og passive brukere

EasySlide, 50 x 60 / 50 x 70 / 25 x 60

For posisjonering og sittende forflytning

EasySlide, engangs

En personlig glidematte for korttidsbruk

ReadySheet

For posisjonering i seng og påføring av løfteseil.