« Back
« Back
« Back

Glidebrett

EasyGlide 5020

EasyGlide

EasyGlide hjelper til ved forflytninger fra rullestol til seng, toalett, bilsete og mange andre steder hvor det er ønskelig å slå seg ned. Den er spesielt egnet for å utjevne høydeforskjeller eller å bygge bro mellom korte avstander.

EasyGlide, ekstra lang

EasyGlide, ekstra lang er en glidskiva for liggende overflyttning fra en seng eller bår til en annen.

SystemRoMedic™ – EasyGlide, oval

For forflytning av passive brukere samt påføring av løfteseil

EasyGlide, oval (mini)

Forenkler forflytning lengre bak i stol og påføring av løfteseil

RollerSlide

Høydeforskjeller kan være et stort problem. I enkelte tilfeller kan det være problematisk når man vil komme så nær brukeren som mulig for å utføre en behagelig forflytning. RoMedic RollerSlide passer til liggende forflytninger. Den bygger bro over små avstander og følger med brukeren i forflytningen.

WallRack

For enkel oppbevaring av glidematter og trekk