« Back
« Back
« Back

Trapper med sving/repos

Trappeheis Minivator 2000

Markedets beste tilpassing av skinne til trapp med løsning for snublefare ved dør og passasje nær skinnen på øvre og nedre repos