« Back
« Back
« Back

Glidematter

MoveMaster

For sittende forflytning til og fra seng,rullestol, toalett og posisjonering i seng.

EasySlide, 190 x 60

For liggende forflytning til og fra seng, røntgen eller operasjonsbord, dusjvogner og traller. Kan også brukes til posisjonering i seng.

ReadySlide

For liggende forflytning, sittende posisjonering og påføring av løfteseil.

OneWaySlide

For posisjonering i stol eller rullestol

AutoSlide

Gjør det lettere å komme inn og ut av bilen

EasySlide, 100 x 70

For posisjonering av mer aktive brukere

EasySlide, 140 x 90 / 200 x 90

For posisjonering av både aktive og passive brukere

EasySlide, 50 x 60 / 50 x 70 / 25 x 60

For posisjonering og sittende forflytning

Protective cover

De fleste størrelser av Easyglide kan utstyres med beskyttelsestrekk, hvilket gir god hygiene.

Disposable cover

Easyglide kan utstyres med engangstrekk, hvilket gir god hygiene.

WallRack

For enkel oppbevaring av glidematter og trekk

EasySlide, engangs

En personlig glidematte for korttidsbruk

ReadySheet

For posisjonering i seng og påføring av løfteseil.