« Back
« Back
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.GetPropertyValue(IPublishedContent content, String alias)
  at Handicare.Web.Extensions.PublishedContentExtensions.GetBoolValue(IPublishedContent content, String alias, Boolean fallback) in C:\inetpub\Handicare\Handicare Web\Handicare.Web\Extensions\PublishedContentExtensions.cs:line 74
  at ASP._Page_app_plugins_handicare_menu_tree_grid_cshtml.<>c__DisplayClass5.<Content>b__3(TextWriter __razor_helper_writer)
  at System.Web.WebPages.HelperResult.ToString()
  at System.Web.WebPages.HelperResult.ToHtmlString()
  at System.Web.HttpUtility.HtmlEncode(Object value)
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.Write(Object value)
  at ASP._Page_app_plugins_handicare_menu_tree_grid_cshtml.Execute()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute()

Inn og ut av bil

IN008/HandiHDO

Elektrisk drevet døråpner-/ lukker for bakluker med topphengsel

Handi RDO

Elektrisk drevet døråpner-/ lukker for doble bakdører med sidehengsel

IN1450

Luftdrevet sidedørsåpner

Sistematica fjernkontroll

Fjernkontroll med 2 til 12 kanaler

Ricon K2015

Stor plattform som dekker de fleste rullestoler – 813x1500mm

HandiLift FP

Stor plattform som dekker de fleste rullestoler – 813x1500mm. FP80150UL/UR har løftekapasitet 400 kg

HandiLift SP

SP-heisens design gir deg mulighet til å bruke døren som inngang til bilen, selvom heisen er montert der. Løftekapasitet 360kg

HandiLift P

Hel plattform. Løftekapasitet 360kg

HandiSafe

Utkjøringshinder for rullestol

AXS Steps

Universalt elektrisk stigtrinn

Turny Evo gen 2

El. seteheis

Auto Slide

Manuel vripute

Easy Glide

Glideskinne

1213 kran

150 kg. kran med teleskoparm 400mm

CaroLift kraner

Autoadapt kraner, 40 kg - 181 kg

Robot201

Rullestolinntrekk i bagasjerom

FEAL ramper

2 delt eller 3 delt