icon arrow leftTilbake til alle produkter

Seteunderstell – BraunAbility Turny Orbit

Seteheis for å komme enklere ut og inn av setet i høye biler

  • Turny Orbit - elektrisk sving inn - ut / elektrisk hev - inn/ut - senk
  • Leveres i 2 løftehøyder - 300mm og 480mm
  • Kan også kombineres med Carony rulleunderstell
Nullstill

Turny Orbit for enklere overflytting fra rullestol til fører- / passasjersete.
Ved å betjene kontrollpanelet, svinges setet i bilen ut, kjøres ut og senkes ned til setet er enkelt å sette seg i.
Ved å betjene kontrollpanelet, løftes setet opp og inn, før det svinges inn på plass.
Bevegelsene for begge operasjonene programmeres for beste bevegelse mht. bruker og den plass som er til rådighet i kjøretøyet.

Skriv ut produktark