icon arrow leftTilbake til alle produkter

Seteunderstell – BraunAbility Turny HD

Seteheis for å komme enklere ut og inn av setet i høye biler

  • Turny HD - manuell sving - elektrisk hev - inn/ut - senk
  • Leveres i 2 løftehøyder - 300mm og 480mm
  • Kan også kombineres med Carony rulleunderstell

Turny HD for enklere overflytting fra rullestol til fører- / passasjersete.
Sving setet i bilen ut manuelt, og kjør det elektrisk ut og ned til setet er enkelt å sette seg i.
Sett deg i setet, kjør det elektrisk opp og inn - sving setet manuelt inn i bilen.

Skriv ut produktark
Varenummer

A.102281, A.102282, A.102285, A.102286

HMS-nummer

023797, 023966, 198021, 198020

Varebeskrivelse

Turny HD 300 høyre, Turny HD 300 venstre, Turny HD 480 høyre, Turny HD 480 venstre