Trapper med sving/repos*

Trappeheis Minivator 2000

Markedets beste tilpassing av skinne til trapp med løsning for snublefare ved dør og passasje nær skinnen på øvre og nedre repos