Tilbehør for manuelle forflytningshjelpemidler

IncoSheet

A super-absorbent incontinence protection available in several sizes for beds and wheelchairs.

WallRack

For enkel oppbevaring av glidematter og trekk