Personløftere og løfteseil

Løsninger for alle forflytningssituasjoner – for passive brukere

Her finner du Handicares SystemRoMedic™ hjelpemidler for mekaniske løft av brukere i forbindelse med overflytning og posisjonering samt for støtte ved mobilisering, f.eks. ved oppreisning eller gåtrening. På hver produktside finnes det informasjon om hvilke forflytningssituasjoner det aktuelle hjelpemiddelet passer for.

Kombinasjoner av hjelpemidler gir individuelt tilpassede løsninger.

Vårt brede utvalg av løftetilbehør gjør det mulig å skape optimale løsninger for brukere med ulike behov. Mobile og stasjonære løfteløsninger kan også brukes i kombinasjon med ett eller flere andre manuelle forflytningshjelpemidler. Mer informasjon og forslag til kombinasjoner finnes i bruksanvisningen, i filmene og i ”Se også”-avsnittet nederst på de respektive produktsidene.