Manuelle løftehjelpemidler

FlexiMove

Med FlexiMove er det svært lite behov for faktisk løfting. Den er hovedsakelig designet for å flytte brukeren høyere opp i sengen, vending og sideveis forflytninger.