Manuelle forflytningshjelpemidler

Løsninger for alle forflytningssituasjoner – for aktive eller delvis aktive brukere

Her finner du Handicares SystemRoMedic™ hjelpemidler for manuell overflytning og posisjonering av brukere samt for støtte ved mobilisering, f.eks. ved oppreisning fra sittende til stående eller ved stå- og gåtrening. På hver produktside finnes det informasjon om hvilke forflytningssituasjoner det aktuelle hjelpemiddelet passer for.

Kombinasjoner av hjelpemidler gir individuelt tilpassede løsninger.

De fleste av våre hjelpemidler kan brukes i kombinasjon med ett eller flere andre manuelle hjelpemidler for å skape optimale løsninger for brukere med ulike behov. Mer informasjon og forslag til kombinasjoner finnes i bruksanvisningen, i filmene og i ”Se også”-avsnittet nederst på de respektive produktsidene.