Inn og ut av bil

Handi RDO

Elektrisk drevet døråpner-/ lukker for doble bakdører med sidehengsel

IN008/HandiHDO

Elektrisk drevet døråpner-/ lukker for bakluker med topphengsel

HandiLift FP

Stor plattform som dekker de fleste rullestoler – 813x1500mm. FP80150UL/UR har løftekapasitet 400 kg

Ricon K2015

Stor plattform som dekker de fleste rullestoler – 813x1500mm

HandiLift SP

SP-heisens design gir deg mulighet til å bruke døren som inngang til bilen, selvom heisen er montert der. Løftekapasitet 360kg