Horisontale løft/vending

StretcherSling

StretcherSling er en løftesele som brukes i kombinasjon med mobile løfteenheter eller stasjonære løftesystemer og Handicares StretcherBar, en spesialdesignet løftebøyle for løfting og forflytning av brukere i en liggende stilling

TopSheet

TopSheet brukes for inkontinente, sengeliggende brukere som må vendes ofte.