Glidematter

EasyGlide

EasyGlide hjelper til ved forflytninger fra rullestol til seng, toalett, bilsete og mange andre steder hvor det er ønskelig å slå seg ned. Den er spesielt egnet for å utjevne høydeforskjeller eller å bygge bro mellom korte avstander.

EasySlide, 190 x 60

For liggende forflytning til og fra seng, røntgen eller operasjonsbord, dusjvogner og traller. Kan også brukes til posisjonering i seng.

MoveMaster

For sittende forflytning til og fra seng,rullestol, toalett og posisjonering i seng.

AutoSlide

Gjør det lettere å komme inn og ut av bilen

ReadySheet

For posisjonering i seng og påføring av løfteseil.

ReadySlide

For liggende forflytning, sittende posisjonering og påføring av løfteseil.

WallRack

For enkel oppbevaring av glidematter og trekk