Gåhjelpemidler

RoWalker400

RoWalker400 er et unikt, ergonomisk designet gåhjelpemiddel for tidlig mobilisering