Forflytningsbelter

ReTurnBelt Disposable

En utmerket tilbehør til ReTurn. For brukere med svake bein som trenger ekstra støtte.

ReTurnBelt

En utmerket tilbehør til ReTurn. For brukere med svake bein som trenger ekstra støtte.

WalkingBelt

WalkingBelt brukes til å støtte barn med svekket styrke og stabilitet under gåtrening

ReadyBelt

ReadyBelt er et belte som er designet for å gi brukeren støtte og assistanse under mobilitetstrening og i ulike forflytningssituasjoner.