Barn og unge

Hjelpemidler for barn med nedsatt funksjonsevne omfatter alle typer hjelpemidler innenfor mobilitets- og boligprodukter, samt noen egne produktgrupper. Kravene til produktene og utfordringene ved tilpassing til barn er særskilte. Handicare har personer som jobber dedikert med produkter og problemstillinger knyttet til barn og unge. Dette gir oss kompetanse til å bistå med funksjonelle løsninger tilpasset barnets og familiens behov.