« Back
« Back
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.GetPropertyValue(IPublishedContent content, String alias)
  at Handicare.Web.Extensions.PublishedContentExtensions.GetBoolValue(IPublishedContent content, String alias, Boolean fallback) in C:\inetpub\Handicare\Handicare Web\Handicare.Web\Extensions\PublishedContentExtensions.cs:line 74
  at ASP._Page_app_plugins_handicare_menu_tree_grid_cshtml.<>c__DisplayClass5.<Content>b__3(TextWriter __razor_helper_writer)
  at System.Web.WebPages.HelperResult.ToString()
  at System.Web.WebPages.HelperResult.ToHtmlString()
  at System.Web.HttpUtility.HtmlEncode(Object value)
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.Write(Object value)
  at ASP._Page_app_plugins_handicare_menu_tree_grid_cshtml.Execute()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute()

Velkommen til Handicares nye nettside

28.04.2015

3. juni 2015 lanseres Handicares nye nettside og vi er stolte av å kunne ønske deg hjertelig velkommen.

Mye av innholdet er kjent, men utseendet og oppbyggingen av nettsiden har endret seg. Nettsiden har fått et freshere og oppdatert utseende. Oppbyggingen gjør det lettere å finne fram til den informasjonen du trenger og gir utfyllende informasjon. Vi håper du fortsatt finner den informasjonen du er ute etter og at det oppleves enda lettere å orientere seg i det nye formatet.

Å legge opp nye nettsider for et variert produktsortiment er både tidkrevende og til tider kaotisk. Vi ber om forståelse for at alt ikke er 100% helt fra starten. Vi lover at vi kontinuerlig jobber med at sidene skal bli optimale.

Skulle du ha synspunkter eller kommentarer til vår nye nettside eller dersom det er produkter, dokumentasjon eller annet du ikke finner, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på marketing@handicare.no

 

God fornøyelse!

 

Tags: nettside,nyhet