« Back
« Back
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.GetPropertyValue(IPublishedContent content, String alias)
  at Handicare.Web.Extensions.PublishedContentExtensions.GetBoolValue(IPublishedContent content, String alias, Boolean fallback) in C:\inetpub\Handicare\Handicare Web\Handicare.Web\Extensions\PublishedContentExtensions.cs:line 74
  at ASP._Page_app_plugins_handicare_menu_tree_grid_cshtml.<>c__DisplayClass5.<Content>b__3(TextWriter __razor_helper_writer) in d:\home\site\wwwroot\App_Plugins\Handicare\menu-tree-grid.cshtml:line 53
  at System.Web.WebPages.HelperResult.ToString()
  at System.Web.WebPages.HelperResult.ToHtmlString()
  at System.Web.HttpUtility.HtmlEncode(Object value)
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.Write(Object value)
  at ASP._Page_app_plugins_handicare_menu_tree_grid_cshtml.Execute() in d:\home\site\wwwroot\App_Plugins\Handicare\menu-tree-grid.cshtml:line 140
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in d:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 19

Nyheter

Prism Medical LTD. agrees to be acquired by Handicare Group AB

28.06.2016

June 27, 2016 – Prism Medical Ltd. and Handicare Group AB today announced that they have entered into an arrangement agreement pursuant to which Handicare will acquire all of the outstanding common shares of Prism Medical. Pursuant to the Arrangement Agreement, shareholders of Prism Medical will receive $12.50 in cash for each Prism Medical Share, which represents a 31.6% premium to the closing price of the Prism Medical Shares on the TSX Venture Exchange on June 27, 2016 of $9.50 and a premium of 34.2% to the 20-trading day volume weighted average trading price of the Prism Medical Shares on the TSXV. The total equity purchase price is approximately $62 million on a fully diluted basis.

25.05.2016

Fra 1. juni 2016 kl. 11.00 vil vi gå bort fra 5 sifret telefonnummer, det nye hovednummeret til Handicare AS vil være +47 69 24 44 00.
Alle  telefonnummer til våre avdelinger vil være som tidligere.
Endringen vil bety at det ikke koster noe å kontakte oss for de som har fri ringetid inkludert i sitt telefonabonnement.

Handicare kjøper opp Rep-Tek AS

05.01.2016

Handicare AS styrker sin posisjon innenfor bilombygging, gjennom oppkjøp av Rep-Tek AS

Handicare AS har i dag inngått en avtale om å kjøpe 100% av aksjene i Rep-Tek AS og har gjennom dette styrket sin posisjon i det Europeiske markedet for bilombygging. Arild Saastad skal lede den samlede bilvirksomheten i Norge.