OPPLÆRING: ENKEL OG TRYGG FORFLYTNING FRA SITTENDE TIL STÅENDE

Sittende-til-stående kan være en krevende aktivitet for mange. Muligheten til for eksempel å reise seg fra en stol, gjør imidlertid en stor forskjell i dagliglivet. Det er til hjelp ved viktige aktiviteter, som å reise seg fra toalettet, gå ut av sengen og komme seg opp fra en stol. Bevegelse fra sittende til stående kan også være bra mosjon. Det er viktig at løsningen er trygg nok for brukeren. Foreta en ordentlig risikovurdering for å forsikre deg om at du velger best løsning.

Det er avgjørende å forstå og bruke naturlige bevegelsesmønstre og passe på riktig balanse for trygg pasienthåndtering. Det er viktig at sittende-til-stående-hjelpemidler følger det naturlige bevegelsesmønsteret til leddene i kroppen. De meste energisparende bevegelsesmønstrene blir de beste forutsetningene for en forflytning.

Her er noen spørsmål du kan stille deg selv før du begynner å jobbe med brukeren:

  • Kan brukeren stå og tåle egen vekt?
  • Klarer brukeren å holde balansen?
  • Har brukeren tidligere falt eller knelt?
  • Kan brukeren lene seg forover?
  • Kan brukeren forstå og samarbeide?

Hvis du er usikker på hvordan du utfører en ordentlig risikovurdering, rådfører du deg med pasienthåndteringsveileder.

Du finner alle produktene som blir vist i videoene på vår nettside eller i vår produktkatalog ”Produkter til løft og forflytning”.

BELTE TIL STØTTE AV SVAKE BEIN OG DÅRLIG BALANSE

Når en bruker bare trenger litt hjelp, er for eksempel et belte perfekt. Det hjelper deg å lede og støtte brukeren opp til stående posisjon. I denne videoen viser vi deg hvordan du bruker vår FlexiBelt og EasyBelt.

STØTTE FOR SITTENDE-TIL-STÅENDE OG POSISJONERING I SENGEN

FlexiMove har flere bruksområder. For eksempel som støtte når noen skal hjelpes opp fra en seng eller stol, ved flytting høyere opp i sengen eller forflytning til og fra en rullestol – i så tilfelle ofte på en glideskive. FlexiMove kan også brukes til posisjonering sammen med EasySlide og WendyLett.

TURNSAFE – FOR SITTENDE-TIL-STÅENDE OG FORFLYTNING MED VENDING

TurnSafe2 er et ergonomisk og lettanvendelig hjelpemiddel for sittende-til-stående og forflytninger med vending. Det aktiverer og støtter brukere med svekket balanse og beinstyrke ved forflytninger fra seng til rullestol eller fra rullestol til toalett. TurnSafe2 er et utmerket hjelpemiddel som sparer pleiernes rygger og reduserer risikoen for arbeidsrelaterte skader.

BRUKEREN HAR ET NATURLIG BEVEGELSESMØNSTER

For å hjelpe noen å fortsette å forflytte seg, kan vi bruke enkle produkter som hjelper en person å stå. Ofte bruker vi noe som forbedrer pleierens rekkevidde – reduserer belastningen, gir et sikkert grep og skaper rom så brukeren kan bevege seg. ReTurn7500i stimulerer brukerens naturlige bevegelsesmønster under sittende-til stående, og er den ideelle løsningen innenfor dette scenarioet.

BRUKEREN BØYER SEG FOROVER

Når en person bøyer seg for langt frem under sittende-til-stående, må vi oppmuntre dem til å konsentrere seg om å bevege seg oppover. En bøyle eller håndtak så brukeren kan stabilisere seg og kompensere med bruk av armene er ofte den beste løsningen. Det gjør det lettere å rette bevegelsen oppover og redusere risikoen for å falle. Oppreisningsstigen på ReTurn7500i gjør det mulig for brukeren å gjøre dette samtidig som et naturlig bevegelsesmønster og nærhet opprettholdes. ReTurnBelt kompenserer for svake bein og gir ekstra støtte.

BRUKEREN LENER SEG BAKOVER

Denne bevegelsen medfører risiko for å falle tilbake i stolen, legger mer belastning på pleieren og øker risikoen for skade. En ståhjelpløfter, som MiniLift200 med ThoraxSling brukes ofte i disse situasjonene.

BRUKEREN KLARER IKKE Å STÅ LENGE AV GANGEN

Det finnes noen pasienter som klarer å reise seg ganske bra opp fra sittende stilling, men som ikke har evne til å stå over lang tid. Ved hjelp av QuickMove med BackSupport – den lille og praktiske sittende-til-stående- og forflytningshjelpen som sikrer og styrker brukerens evner.

QuickMove støtter og aktiverer brukeren fra sittende til stående og under forflytning, enten stående eller sittende, fra seng til stol, fra stol til stol eller til og fra toalettet. QuickMove er utviklet for brukere med nedsatt balanse og styrke i bena, men brukeren må ha en viss styrke i armene og må kunne bære vekt for å delta aktivt i forflytningen.

GÅ MED SVÆRT SVAK BRUKER

Hvis brukeren er svært svak eller lett mister balansen, er WalkingVest trygg og aktiverende. Vår WalkingVest er en vest som er designet for trening på å reise seg opp og gå ved hjelp av en stasjonær eller mobil løfteenhet. WalkingVest gir støtte i lysken og holdes på plass med en polstret bensele.

 

FINN UT MER OM ALLE VÅRE FORFLYTNINGSHJELPEMIDLER

Våre forflytningshjelpemidler er basert på ergonomiske prinsipper og design med tanke på brukeren og pleieren. I produktkatalogen vår finner du riktig forflytningshjelpemiddel til riktig situasjon. Les den here.   

 

 

 

KLIKK HER FOR Å KONTAKTE OSS FOR MER INFORMASJON OG OPPLÆRING

Kontakt pasientforflytningsekspertene våre for å finne ut mer om muligheter for opplæring.

KLIKK HER FOR Å SE HELE UTVALGET

Vi tilbyr produkter og løsninger for alle typer pasientforflytninger i sykehusmiljøer, akuttomsorgen, pleiehjem og hjemmesykepleie.